-

Buurtpreventie

 

Buurtpreventie draagt bij aan de veiligheid in de buurt en wordt gedragen door de bewoners zelf. Ondersteuning wordt geboden door politie, gemeente, wijkplatform en het opbouwwerk van Stimulans.

 

Wat is het doel van buurtpreventie?              

Ons buurtpreventieproject is erop gericht de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de Pegbroeken te vergroten. Wij, als bewoners, kunnen er samen met de ondersteunende organisaties voor zorgen dat dieven, inbrekers en vandalen minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij je directe woonomgeving: je huis, je straat, je buurt. Jouw ervaringen en die van anderen stellen de ondersteunende organisaties en je buurtgenoten in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de Pegbroeken. Een buurtpreventieproject slaagt alleen als wij als buurtbewoners er samen met de ondersteunende organisaties iets aan doen en dat levert een gezelligere, veiligere en rustigere buurt op. Dat leert de ervaring in andere wijken in Veldhoven.

Wat is buurtpreventie niet?

Het is niet de bedoeling “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van elkaar. We gaan dus zeker geen burgerpatrouilles organiseren! En natuurlijk heeft het “eigen rechter spelen” niks met buurtpreventie te maken.

Is het dan zo erg met de Pegbroeken gesteld?

Natuurlijk niet. Het is een fijne wijk en dat willen we graag zo houden. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Wat kan ik doen?

Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen die je zelf kunt nemen. Goede sloten op ramen en deuren, het merken van waardevolle bezittingen of een lampje aanlaten als je ‘s avonds de deur uitgaat. De bedoeling van een buurpreventieproject is dat we allemaal wat meer opletten en alerter zijn op verdachte situaties. Spreek bijvoorbeeld ook eens met je buren af dat je een oogje in het zeil houdt als ze op vakantie zijn. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties meteen te melden bij de politie. En mocht je het slachtoffer zijn geworden van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte van.

Wat doet de politie?

De politie verzamelt en verwerkt gegevens uit onze buurt, en gaat ermee aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan extra surveilleren in de buurt. Daarnaast kunnen er door de ondersteunende organisaties acties, voorlichtingen, etc. samen met jou worden uitgevoerd, op basis van jouw informatie. Het is daarom van belang dat alle misdrijven en andere misstanden worden gemeld bij de politie en je straatcoördinator.

Tot slot!

Zoals gezegd is jouw bijdrage aan buurtpreventie van groot belang. Als er niemand meedoet is er ook geen buurtpreventie. Een veilige buurt begint bij onszelf.